Termin 1 miesiąca z Dyrektywy 9/2008 na przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zwrotu podatku nie ma charakteru zawitego, a podatnik powinien mieć możliwość przedstawienia tych informacji w późniejszym terminie.