Państwo członkowskie może różnicować długość okresu przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty VAT w zależności od tego, czy wynika ona z zaniżonego podatku naliczonego, czy z zawyżonego podatku należnego.
Zgodnie z przepisami włoskimi, podatnik nie mógł zadysponować kwotą zwrotu VAT w ten sposób, że przeznaczy ją na potrącenie ze swoim zobowiązaniem podatkowym. Taki przepis co do zasady jest dopuszczalny przez prawo unijne.