Sprzeczne z prawem Unii są przepisy krajowe, które wyłączają wypłatę odsetek od nieterminowego zwrotu VAT tylko z tego powodu, że podatnik został ukarany grzywną.