Usługi przeładunku jednostek pływających na pełnym morzu podlegają zwolnieniu również wtedy, gdy wykonuje je podwykonawca dla „głównego” przeładowującego.