Nie jest dopuszczalne zwolnienie wynajmu miejsc do cumowania łodzi bez względu na to, czy jest to usługa związana z uprawianiem sportu, jak również nie można uzależniać zwolnienia od tego, czy świadcząca organizacja zatrudnia pracowników.
Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Jeżeli państwo członkowskie zwalnia usługi sportowe podmiotów prywatnych, a jednocześnie opodatkować takie usługi podmiotów publicznych
Brydż nie jest “sportem” w rozumieniu VATD, a zatem odpłatne uczestnictwo w turnieju brydża nie jest zwolnione z VAT jako “świadczenie usług ściśle związanych ze sportem”.