Podatnik zwolniony z VAT (podmiotowo, poniżej progu) nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego – również gdy nabywa on usługi rozliczane na zasadzie reverse charge, które służą usługom świadczonym poza granicami tego kraju.
Gdy dostawa obejmuje dwie nieruchomości i powoduje przekroczenie progu zwolnienia, to należy zapłacić VAT od całej wartości dostawy – nawet gdyby uwzględnienie wartości jednej z nich nie prowadziło do przekroczenia progu zwolnienia dla małych przedsiębiorstw.
Jeżeli podatnik rozlicza się na zasadach VAT marża, to dla celów obliczenia kwotowego progu zwolnienia z VAT dla małych przedsiębiorców powinien brać pod całe otrzymane wynagrodzenie (bez VAT), a nie wyłącznie marżę.
Można odmówić zwolnienia “podmiotowego” podatnikowi VAT dla małych przedsiębiorców z tego powodu, że nie złożył wcześniej (pierwotnie) w odpowiednim terminie stosownego zgłoszenia rejestracyjnego, w którym miałby wybrać opcję takiego zwolnienia. W takiej sytuacji organy mogą określić zaległość podatkową według zasad ogólnych tylko z tego powodu, że podatnik nie złożył stosownego zgłoszenia.