Uniwersytet ponosi koszty utrzymania swojego funduszu zasilanego darowiznami i dotacjami. Nie ma prawa do odliczenia VAT od takich kosztów.