Dla celów stosowania odwrotnego obciążenia sztabki zawierające złoto, będące stopem różnych metali i przedmiotów, są objęte kategorią złota z art. 198.2 VATD (jako złoto w postaci surowca lub półproduktu), co nie wyklucza, że są objęte również kategorią z art. 199.1.d VATD (jako złom lub odpady metalowe).