Przekazanie przez spółkę akcyjną akcjonariuszowi nieruchomości w zamian za akcje w kapitale tej spółki, które są przekazywane celem ich umorzenia stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Wzajemne zbycie akcji przez akcjonariusza dla spółki oceniać należy na ogólnych zasadach wypracowanych przez Trybunał – a zatem może ono nie podlegać opodatkowaniu VAT.