Są zgodne z prawem unijnym (zasadą skuteczności oraz równoważności) przepisy krajowe, zgodnie z którymi niezapłacenie VAT jest penalizowane karą pozbawienia wolności w przypadku przekroczenia progu kwotowego 250.000 EUR, gdy w stosunku do podatku u źródła w podatku bezpośrednim próg ten wynosi 150.000 EUR.