Państwo członkowskie może stosować obniżoną stawkę VAT dla butli tlenowych i jednocześnie nie stosować takiej stawki do spełniających tą samą funkcję medyczną koncentratorów tlenu.
Państwo członkowskie może różnicować długość okresu przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty VAT w zależności od tego, czy wynika ona z zaniżonego podatku naliczonego, czy z zawyżonego podatku należnego.
Stawka obniżona VAT przewidziana dla “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych” nie obejmuje wynajmu miejsc do cumowania łodzi.
Zwolnienie usług medycznych nie zależy wyłącznie od tego, czy dany zawód jest regulowany przez państwo członkowskie. Dlatego świadczenia chiropraktyków i osteopatów mogą być potencjalnie zwolnione z VAT. Zależy to od zasady neutralności (od porównywalności). Natomiast sprzedaż towarów do celów terapeutycznych i estetycznych spełnia zupełnie inne potrzeby konsumenta. Może być zatem opodatkowana różnymi stawkami VAT.
„Sale and lease back” to jedna transakcja dla celów VAT polegająca na świadczeniu usługi finansowej, a nie dwie transakcje złożone z dostawy towaru i następczym świadczeniu usługi leasingu.
Udostępnianie kart paliwowych przez pośrednika, za pomocą których klient może nabywać paliwo u dostawcy paliwa innego niż pośrednik stanowi świadczenie usługi podobnej do udzielenia kredytu, która jest zwolniona z VAT.  W takiej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów na linii dostawca paliwa-pośrednik-klient.