Upływ 10-letniego okresu korekty wieloletniej nie ma wpływu na to, że istnieje obowiązek opodatkowania nieruchomości przedsiębiorstwa w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.