Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem VAT, a sprzedaż przez nią energii cieplnej dla jej mieszkańców podlega opodatkowaniu VAT.
Udostępnienie stadionu piłkarskiego na 18 dni w sezonie wraz z zapewnieniem wysokowartościowych dodatkowych usług obsługujących takie udostępnienie co do zasady nie jest najmem nieruchomości w rozumieniu art. 13.B.b VID, a zatem nie jest zwolniony z VAT.