Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem VAT, a sprzedaż przez nią energii cieplnej dla jej mieszkańców podlega opodatkowaniu VAT.