W przypadku WNT niedopełnienie obowiązków takich jak nieujęcie faktur w rejestrze, czy niewykazanie podatku z takich nabyć to niedopełnienie obowiązków formalnych, które nie może powodować utraty prawa do odliczenia.
W transakcji łańcuchowej 3 podmiotów, jeżeli najpierw następuje sprzedaż przez 1. podmiot dla 2., a natychmiast potem sprzedaż przez 2. podmiot dla 3., a następnie dopiero towar jest wywożony do państwa 3., to wówczas pierwsza dostawa (sprzedaż) nie może korzystać ze zwolnienia (stawki 0%).