Belgia, wprowadzając opodatkowanie usług turystycznych świadczonych poza UE na miesiąc przed rozpoczęciem biegu okresu przejściowego nie naruszyła przepisów Unii. Opodatkowanie biur podróży VAT, podczas gdy pośrednicy turystyczni nie są opodatkowani nie narusza zasady równego traktowania.
Udostępnienie mieszkania wakacyjnego jest pojedynczą usługą turystyczną, która podlega procedurze VAT-marża (również jeżeli towarzyszy jej zapewnienie prania, sprzątania, czy dostawa pieczywa). Skoro taka usługa podlega procedurze VAT-marża, to nie można stosować do niej obniżonych stawek z tytułu zakwaterowania w obiektach wypoczynkowych.
W przypadku procedury “VAT marża” dla biur podróży obowiązek podatkowy powstaje również w momencie zapłaty zaliczki. W przypadku wpłaty zaliczki, do obliczenia podstawy opodatkowania należy wziąć pod uwagę szacowane koszty organizacji przyszłej konkretnej podróży. Nie trzeba zatem czekać z rozpoznaniem tych kosztów do momenty ich finalnego poniesienia. Tak obliczona podstawa opodatkowania powinna być później skorygowana.