Jeżeli organ celny nakazuje zapłatę należności celnych na podstawie art. 204 kodeksu celnego (a zatem ze względu na naruszenie obowiązków formalnych w cle), ale towary niewspólnotowe w istocie zostały wywiezione z UE w ramach danej procedury celnej – to podatek VAT nie jest należny z tytułu importu w związku z takim powstaniem długu celnego.
Towar, który w trakcie procedury tranzytu został uszkodzony lub przestał istnieć i dlatego nie może być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii nie może być uznany za przywieziony (zaimportowany) i dlatego nie podlega VAT.