Fundusz emerytalny do specjalny fundusz inwestycyjny, którym zarządzanie jest zwolnione z VAT (bo oszczędności są inwestowane zgodnie z zasadą rozłożenia ryzyka oraz klienci ponoszą ryzyko inwestycji). Zwolnione z VAT czynności zarządzania funduszem to czynności, które stanowią elementy specyficzne i istotne dla zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi.
Sprzedaż kart uprawniających do rabatu u innego przedsiębiorcy nie jest zwolniona jako transakcja dotycząca innych papierów handlowych lub innych papierów wartościowych.
Działalność polegająca na kupnie i sprzedaży bitcoinów podlega zwolnieniu z VAT analogicznie jak i walut tradycyjnych.
Usługa przetwarzania płatności kartą przy zakupie biletów do kina polega na technicznym przekazywaniu informacji pomiędzy sprzedającym a jego agentem rozliczeniowym. Nie podlega zatem zwolnieniu jako transakcja dotycząca płatności z art. 135.1.d VATD.
Świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu płatności kartą za bilet wstępu nie jest zwolnione z VAT jako transakcja dotycząca płatności.
Spółka sprzedaje towary rolnikowi jednocześnie udzielając mu kredytu na zakup tych towarów. Jest to jedno świadczenie złożone opodatkowane jedną stawką VAT właściwą dla świadczenia głównego – czyli dla dostawy towarów.
Usługi polegające na instalowaniu i obsłudze bankomatów, w tym również polegające na elektronicznym przekazywaniu żądania wypłaty oraz odpowiednim rejestrowaniu transakcji, nie podlegają zwolnieniu z VAT.
Udostępnianie kart paliwowych przez pośrednika, za pomocą których klient może nabywać paliwo u dostawcy paliwa innego niż pośrednik stanowi świadczenie usługi podobnej do udzielenia kredytu, która jest zwolniona z VAT.  W takiej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów na linii dostawca paliwa-pośrednik-klient. 
Nie są zwolnione z VAT usługi jako “związane z przelewami lub płatnościami”, w których podatnik oferujący plany dentystyczne pobiera od klientów płatności, które następnie przekazuje dentystom. Są to usługi o charakterze administracyjnym.