Świadczenie usług przez restaurację prowadzoną przez studentów w ramach procesu dydaktycznego jest zwolnione z VAT jako usługi ściśle związane z kształceniem.
Usługi nauki jazdy nie są zwolnione z VAT jako “kształcenie powszechne lub wyższe”.