Art. 148.a VATD zwalnia dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo statków. Zwolnienie to nie ma zastosowania do sprzedaży paliwa pośrednikowi, a jedynie dla sprzedaży (dostawy) realizowanej dla podmiotu eksploatującego statek.