Art. 148.a VATD zwalnia dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo statków. Zwolnienie to nie ma zastosowania do sprzedaży paliwa pośrednikowi, a jedynie dla sprzedaży (dostawy) realizowanej dla podmiotu eksploatującego statek.
W transakcji łańcuchowej 3 podmiotów, jeżeli najpierw następuje sprzedaż przez 1. podmiot dla 2., a natychmiast potem sprzedaż przez 2. podmiot dla 3., a następnie dopiero towar jest wywożony do państwa 3., to wówczas pierwsza dostawa (sprzedaż) nie może korzystać ze zwolnienia (stawki 0%).
Jeżeli podatnik w transakcji trójstronnej jest zarejestrowany w państwie A, ale używa dla danej transakcji numeru państwa B, to może korzystać z uproszczenia. Nie jest istotne to, w ilu państwach podatnik jest zarejestrowany, ale jakich numerów VAT używa dla danej transakcji.
Co do zasady nie można nałożyć sankcji z tytułu “sankcyjnego” opodatkowania WNT (art. 41 dyrektywy VAT) tylko z tego powodu, że podatnik nie złożył prawidłowo wypełnionej informacji podsumowującej we właściwym terminie (tj. nie wskazując w niej, że transakcja była trójstronna).
Spółka A (Niemcy) sprzedaje towar spółce B (Austria), a ta spółka sprzedaje go spółce C (Austria). Następnie C przyjeżdża do A i odbiera od niego towar. Wówczas pierwsza dostawa jest dostawą krajową w Niemczech (opodatkowaną niemieckim VAT), a druga jest wewnątrzwspólnotową.

Jeżeli B błędnie wystawi fakturę z austriackim VAT na C, to C nie ma prawa do odliczenia. Prawo to nie może być przyznane w oparciu o zasadę uzasadnionych oczekiwań.