Obowiązek złożenia zabezpieczenia przy rejestracji na VAT ze względu na ryzyka niepłacenia podatków związane z osobami zarządzającymi jest dopuszczalny. Konieczna jest jednak ocena jego proporcjonalności. Zbyt wysoka gwarancja jest nieproporcjonalna.