Jeżeli spółka uiszcza określoną opłatę publicznoprawną dla gminy za korzystanie z rur, a następnie przerzucą tą opłatę na kolejny podmiot korzystający z tych rur, to taki przerzucony koszt powinien być wliczany do podstawy opodatkowania usługi tej spółki świadczonej dla tego kolejnego podmiotu.