Podatnik oddaje w leasing “finansowy” samochód. Konsument nie spłaca rat. Podatnik zatem sprzedaje samochód na aukcji. W takiej sytuacji podatnik może skorzystać z “ulgi na złe długi” w odniesieniu do leasingu (na podstawie dyrektywy), a jednocześnie nie opodatkować sprzedaży na aukcji na podstawie prawa krajowego.
Pozostawanie w gotowości to usługa, która podlega opodatkowaniu i z tytułu której przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jeżeli płatności za nią odnoszą się do okresów rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy powstaje z upływem takich okresów.
Sprzedaż biletu lotniczego w przypadku braku stawiennictwa pasażera na pokładzie jest odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu VAT.
Do sądu krajowego należy ustalenie, czy istnieje odpłatne świadczenie usług, a zatem czy spółka prowadzi działalność gospodarczą w sytuacji, gdy eksploatuje infrastrukturę wod-kan nie będąc nastawioną na osiąganie zysku oraz pobierając jedynie relatywnie niewielkie opłaty eksploatacyjne.
Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Opłaty pobierane od producentów nośników do nagrywania i przekazywane artystom w związku z ich twórczością nie są wynagrodzeniem za świadczenie usług przez tych artystów.
Udostępnianie kart paliwowych przez pośrednika, za pomocą których klient może nabywać paliwo u dostawcy paliwa innego niż pośrednik stanowi świadczenie usługi podobnej do udzielenia kredytu, która jest zwolniona z VAT.  W takiej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów na linii dostawca paliwa-pośrednik-klient. 
Spółka organizuje aukcje. Klient może nabyć “kredyty”. Służą one do tego, aby móc wziąć udział w aukcji. Na aukcji można wygrać możliwość zakupu towaru po bardzo niskiej cenie. Kredyty jednak mogą również służyć do uzyskania zniżki równej wartości kredytów przy zakupie towaru po cenie rynkowej (jednak zawsze w ramach aukcji). W takiej sytuacji zapłata za kredyty to zapłata za prawo do udziału w aukcji (nabycie usługi), a nie zapłata (zaliczka) za nabycie towarów.