Spółka oferuje nabywcy samochodu gwarancję naprawy awarii mechanicznych. Taka usługa jest zwolnioną usługą ubezpieczeniową. Usługa taka wraz ze sprzedażą samochodu nie tworzy jednego świadczenia polegającego na sprzedaży samochodu.
To, czy media dostarczane wraz z wynajętym lokalem powinny być traktowane dla celów VAT jako jedno świadczenie wynajmu lokalu jest zależne od wielu okoliczności. Szczególnie ważne jest to, czy najemca ma możliwość wyboru dostawcy mediów, czy jest obciążany w zależności od wielkości ich zużycia oraz czy na fakturze media wykazywane są w odrębnej pozycji.
Co do zasady nie jest wykluczone podwójne opodatkowanie VAT transakcji (najpierw jako leasing finansowy, a następnie jako sprzedaż towaru dla osoby trzeciej).
Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Spółka sprzedaje towary rolnikowi jednocześnie udzielając mu kredytu na zakup tych towarów. Jest to jedno świadczenie złożone opodatkowane jedną stawką VAT właściwą dla świadczenia głównego – czyli dla dostawy towarów.
Świadczenie usług przez restaurację prowadzoną przez studentów w ramach procesu dydaktycznego jest zwolnione z VAT jako usługi ściśle związane z kształceniem.
Koszty transportu i inne koszty dodatkowe przy imporcie są zwolnione z VAT, jeżeli wchodzą do podstawy opodatkowania importu. Również jeżeli wykonuje je inny podmiot po imporcie.
Sprzedaż gruntu wraz ze starym budynkiem jest zwolniona z VAT jako sprzedaż starego budynku – również, gdy strony mają wspólny cel, aby go rozebrać i zbudować tam nowy budynek.  Decyduje o tym w szczególności fakt, że przedmiotem dostawy jest w pełni sprawny budynek, a dostawca nie jest zaangażowany w rozbiórkę i nie jest do niej zobowiązany.
Gdy dostawa obejmuje dwie nieruchomości i powoduje przekroczenie progu zwolnienia, to należy zapłacić VAT od całej wartości dostawy – nawet gdyby uwzględnienie wartości jednej z nich nie prowadziło do przekroczenia progu zwolnienia dla małych przedsiębiorstw.
„Sale and lease back” to jedna transakcja dla celów VAT polegająca na świadczeniu usługi finansowej, a nie dwie transakcje złożone z dostawy towaru i następczym świadczeniu usługi leasingu.
Oddanie do używania gruntów obsadzonych winoroślą na rok z automatycznym przedłużeniem w zamian za wynagrodzenie jest “najmem lub dzierżawą” nieruchomości, który jest zwolniony z VAT zgodnie z Dyrektywą.  Transakcja taka nie jest wynajmem przedsiębiorstwa.
Jeżeli dana transakcja jest jedną usługą kompleksową, to należy opodatkować ją jedną stawką VAT. Również wtedy, gdy możliwe jest wydzielenie kwot wynagrodzenia i przyporządkowanie ich do poszczególnych elementów tej usługi.
Udostępnienie mieszkania wakacyjnego jest pojedynczą usługą turystyczną, która podlega procedurze VAT-marża (również jeżeli towarzyszy jej zapewnienie prania, sprzątania, czy dostawa pieczywa). Skoro taka usługa podlega procedurze VAT-marża, to nie można stosować do niej obniżonych stawek z tytułu zakwaterowania w obiektach wypoczynkowych.