Jeżeli spółka ma centralę w jednym państwie, a oddział w drugim państwie, to zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów oddziału zależy od tego, której jednostce służą te zakupy. Jeżeli służą centrali – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży centrali. Jeżeli służą centrali i oddziałowi – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży całego podatnika. Przy uwzględnieniu tego, czy podatek taki byłyby w każdym razie odliczalny w państwie zakładu.