Sprzedaż leków przepisanych w ramach leczenia ambulatoryjnego prowadzonego przez lekarzy w ramach prywatnej ich praktyki prowadzonej w szpitalu nie korzysta ze zwolnienia z VAT.
Skoro zwolnione jest dostarczanie protez dentystycznych przez techników dentystycznych, to zwolnione jest również WNT takich protez, jeżeli są dostarczane przez takich techników.
Przewóz organów i próbek pobranych od ludzi do szpitali i laboratoriów nie podlega zwolnieniu z VAT.
Osocze dostarczane do celów “przemysłowych” – tj. do produkcji leków – nie korzysta ze zwolnienia. Zwolnione jest natomiast osocze dostarczane bezpośrednio dla celów leczniczych.
Zwolnienie usług medycznych nie zależy wyłącznie od tego, czy dany zawód jest regulowany przez państwo członkowskie. Dlatego świadczenia chiropraktyków i osteopatów mogą być potencjalnie zwolnione z VAT. Zależy to od zasady neutralności (od porównywalności). Natomiast sprzedaż towarów do celów terapeutycznych i estetycznych spełnia zupełnie inne potrzeby konsumenta. Może być zatem opodatkowana różnymi stawkami VAT.