Pozostawanie w gotowości to usługa, która podlega opodatkowaniu i z tytułu której przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jeżeli płatności za nią odnoszą się do okresów rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy powstaje z upływem takich okresów.