Jest dopuszczalne różnicowanie stawki VAT usługi taksówkarskiej od wynajęcia samochodu z kierowcą (w szczególności ze względu na różny reżim prawny, w którym są świadczone). Nie jest jednak to dopuszczalne, jeżeli obydwie usługi są wykonywane w ramach porozumienia z kasą chorych, gdzie usługi te polegają na przewozie chorych.
Możliwe jest zastosowanie odmiennych stawek VAT na książki na CD lub pendrive oraz na książki papierowe, jeżeli nie są to towary lub usługi podobne. Ocena tego należy do sądu krajowego. Należy tutaj brać pod uwagę potrzeby konsumentów na danym rynku.
Towary ochrony przeciwpożarowej nie mogą być objęte stawką obniżoną VAT, gdyż nie są wymienione w załączniku III do VATD.
Nie jest dopuszczalne stosowanie obniżonej stawki do dostawy towarów spoza tych wymienionych w załączniku III do VATD.
Usługi adwokatów nie są zwolnione z VAT. Nie zmienia tego wniosku fakt, że odliczyć podatek VAT od usług adwokackich mogą wyłącznie przedsiębiorcy.
Publikacje przesyłane drogą elektroniczną mogą być objęte podstawową stawką, gdy obniżoną stawką są objęte publikacje na nośnikach fizycznych.
Państwo członkowskie może stosować obniżoną stawkę VAT dla butli tlenowych i jednocześnie nie stosować takiej stawki do spełniających tą samą funkcję medyczną koncentratorów tlenu.
Ciastka mogą być opodatkowane różnymi stawkami w zależności od terminu przydatności do spożycia – pod warunkiem, że jest to zgodne z zasadą neutralności (równości)
Stawka obniżona VAT przewidziana dla “krótkookresowego wynajmu miejsc kempingowych” nie obejmuje wynajmu miejsc do cumowania łodzi.
Aby fotografie objęte były obniżoną stawką VAT, powinny spełnić kryteria wymienione w definicji z załącznika IX do dyrektywy.  Państwo członkowskie mogłoby zawęzić kryteria dla stosowania obniżonej stawki, ale nie może jej uzależniać od tak ocennego kryterium, jak artystyczny charakter zdjęcia.
Zwolnienie usług medycznych nie zależy wyłącznie od tego, czy dany zawód jest regulowany przez państwo członkowskie. Dlatego świadczenia chiropraktyków i osteopatów mogą być potencjalnie zwolnione z VAT. Zależy to od zasady neutralności (od porównywalności). Natomiast sprzedaż towarów do celów terapeutycznych i estetycznych spełnia zupełnie inne potrzeby konsumenta. Może być zatem opodatkowana różnymi stawkami VAT.
Udostępnienie mieszkania wakacyjnego jest pojedynczą usługą turystyczną, która podlega procedurze VAT-marża (również jeżeli towarzyszy jej zapewnienie prania, sprzątania, czy dostawa pieczywa). Skoro taka usługa podlega procedurze VAT-marża, to nie można stosować do niej obniżonych stawek z tytułu zakwaterowania w obiektach wypoczynkowych.