aSpółka niemiecka dostarczała energię elektryczną na terenie Rumunii. Wyznaczyła tam przedstawiciela podatkowego. W takiej sytuacji ma prawo do zwrotu podatku naliczonego za pośrednictwem ósmej dyrektywy.
Spółka cypryjska ma w Polsce SMPD w rozumieniu art. 44 VATD, jeżeli to stałe miejsce charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór usług i wykorzystywanie ich do celów jego działalności gospodarczej.