Jeżeli spółka będąca komandytariuszem świadczy dla spółek komandytowych usługi administracyjne opodatkowane VAT, to wówczas jej koszty związane z pozyskaniem kapitału przeznaczonego do inwestycji w te spółki dają prawo do odliczenia VAT.
Wynajmowanie nieruchomości spółce zależnej stanowi „uczestnictwo w zarządzaniu” spółką zależną i skutkuje pełnym prawem do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z operacjami na udziałach tej spółki zależnej (jako kosztów ogólnych).
Spółka holdingowa zbywa udziały w spółce zależnej. Głównym celem zbycia było uwolnienie się od długu, który posiada spółka holdingowa wobec swojego wierzyciela. Takie zbycie nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług doradczych związanych ze zbyciem udziałów. Dzieje się tak, bo rezultatem zbycia ma być uwolnienie się od długu, a zatem takie zbycie nie może być uznane za transakcję mającą swą wyłączną i bezpośrednią podstawę w działalności gospodarczej spółki holdingowej, ani za transakcję stanowiącą bezpośrednie, trwałe i konieczne przedłużenie opodatkowanej działalności tej spółki.
Spółka nabyła usługi związane z nabyciem akcji, do którego nie doszło. Miała jednak zamiar świadczenia usług (opodatkowanych VAT) związanych z zarządzaniem na rzecz spółki docelowej. Ma w takim wypadku prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych usług związanych z nabyciem akcji.