Państwo członkowskie nie może odmówić obniżenia podstawy opodatkowania z powodów innych niż niewywiązywanie się z płatności.
Spółka telekomunikacyjna oferuje umowy na czas określony. Gdy klient rozwiąże taką umowę przed jej końcem, płaci “karę” (opłatę za rozwiązanie równą pozostałemu abonamentowi). Taka “kara” podlega opodatkowaniu VAT.