Gdy spółka-agent doprowadza do zawarcia umowy transferu piłkarza, a wynagrodzenie za tą usługę pośrednictwa należne jest przez kilka kolejnych lat pod warunkiem, że piłkarz pozostaje w klubie piłkarskim, to obowiązek podatkowy powstaje “stopniowo” przez kilka kolejnych lat – tj. z upływem okresów, do których odnoszą się płatności.