Zaprzestanie prowadzenia inwestycji budowlanej ze względu na kryzys gospodarczy albo ze względu na ryzyko prawne związane z niezgodnością z planem zagospodarowania przestrzennego nie niweczy prawa do odliczenia VAT.
Sprzedaż biletu lotniczego w przypadku braku stawiennictwa pasażera na pokładzie jest odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu VAT.
Jeżeli spółka uiszcza określoną opłatę publicznoprawną dla gminy za korzystanie z rur, a następnie przerzucą tą opłatę na kolejny podmiot korzystający z tych rur, to taki przerzucony koszt powinien być wliczany do podstawy opodatkowania usługi tej spółki świadczonej dla tego kolejnego podmiotu.
Niezgodny z Dyrektywą VAT jest przepis, który umożliwia zwolnienie usług niezależnej grupy osób świadczonych dla jej członków z tego tylko powodu, że maksymalnie 30% obrotów członka jest zwolnione z VAT.
Usługi przeładunku jednostek pływających na pełnym morzu podlegają zwolnieniu również wtedy, gdy wykonuje je podwykonawca dla „głównego” przeładowującego.
Jeżeli nabywca nieruchomości ponosi za sprzedawcę koszty wpisu do księgi wieczystej, to wówczas nabywa usługę we własnym imieniu na rzecz sprzedawcy, a zatem świadczy mu usługę “na zasadzie refakturowania”.