Pośrednik, który obciąża prowizją za pośrednictwo sprzedawcę, a przyznaje zniżkę ostatecznemu klientowi i finansuje ją z własnych środków nie ma prawa do obniżenia swojej podstawy opodatkowania.
Ubezpieczony kupuje leki, a następnie ubezpieczyciel prywatny zwraca koszt ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel zaś, z mocy prawa, dostaje częściową rekompensatę od producenta leku. W takim wypadku producent ma prawo do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania VAT.