Oddanie do używania gruntów obsadzonych winoroślą na rok z automatycznym przedłużeniem w zamian za wynagrodzenie jest “najmem lub dzierżawą” nieruchomości, który jest zwolniony z VAT zgodnie z Dyrektywą.  Transakcja taka nie jest wynajmem przedsiębiorstwa.
Wynajęcie przedsiębiorstwa w postaci restauracji – tj. nieruchomości wraz z wyposażeniem – nie stanowi przeniesienia przedsiębiorstwa, które byłoby wyłączone z opodatkowania VAT. Decydujące jest to, że nie przeniesiono własności składników istotnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – w tym możliwości jej zakończenia. Jest to usługa, gdzie świadczenie głównym jest wynajem.