Państwo członkowskie jest uprawnione do wyłączenia z proporcji sprzedaży leasingodawcy części kapitałowej otrzymywanych rat leasingowych.
Art. 5.7.a VI Dyrektywy znajduje zastosowanie do budynku gminy wybudowanego na jej gruncie, która będzie go wykorzystywać w 6% do działalności w charakterze podatnika.
Przy mieszanym użyciu budynku nie ma obowiązku bezpośredniej alokacji zakupów celem odliczenia podatku naliczonego, jeżeli ta byłaby trudna do wykonania (można stosować odliczenie proporcjonalne strukturą sprzedaży).
Dla oceny, czy transakcje finansowe są “okazjonalne” przy kalkulacji struktury sprzedaży, istotny może być obrót generowany przez te transakcje, ale i stopień wykorzystania nabywanych towarów i usług do takiej działalności. Działalność finansowa, która stanowi “bezpośrednie, trwałe
Jeżeli podatnik jest uprawniony do zaokrąglania pierwotnej proporcji w ramach struktury sprzedaży, to powinien również móc zaokrąglić ostateczną proporcję służącą ostatecznemu rozliczeniu odliczenia wstępnego.
Jeżeli podatnik dokonuje inwestycji w gminnej przepompowni, która w części jest niezbędna do prowadzenia jego działalności gospodarczej, a w części służy gminie, to wówczas odliczenie VAT jest częściowe.
Wydatki „mieszane” służące działalności gospodarczej i pozagospodarczej nie mogą być odliczone w 100% – nawet w przypadku braku wyraźnych przepisów krajowych, które nakazują ograniczenie odliczenia.
Jeżeli spółka ma centralę w jednym państwie, a oddział w drugim państwie, to zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów oddziału zależy od tego, której jednostce służą te zakupy. Jeżeli służą centrali – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży centrali. Jeżeli służą centrali i oddziałowi – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży całego podatnika. Przy uwzględnieniu tego, czy podatek taki byłyby w każdym razie odliczalny w państwie zakładu.
Spółka leasinguje samochody dla konsumentów wykazując udostępnienie samochodu jako czynność opodatkowaną, a finansowanie jako czynność zwolnioną. Koszty ogólne swojej działalności “rachunkowo” wlicza do działalności zwolnionej (polegającej na finansowaniu). Taka rachunkowa kwalifikacja jednak nie wpływa na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego z kosztów ogólnych. Należy je odliczać proporcjonalnie na zasadach ogólnych – w szczególności na podstawie proporcji “obrotowej”.