Gdy istnieją zwykłe podejrzenia organu co do faktycznego wykonania nabytych usług, organ nie może odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, że podatnik nie jest w stanie przedstawić innych dowodów na ich wykonanie poza fakturą.
Brak dysponowania udokumentowanymi zasobami przez dostawcę nie oznacza, że nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sąd krajowy powinien dążyć do osiągnięcia celu dyrektywy uwzględniając procedurę krajową. Nie można uzależniać prawa do odliczenia od stosowania przepisów o rachunkowości.
Jeżeli podatnik odliczył podatek VAT wykazany na fakturze, a transakcja powinna być objęta odwrotnym obciążeniem, to nie ma od prawa do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe mogą przeprowadzić ponowną kontrolę i żądać zwrotu uprzednio zwróconego podatnikowi podatku.
Dopuszczalny jest wymóg krajowy, zgodnie z którym organy podatkowe muszą przeprowadzić określone postępowanie, aby stwierdzić nadużycie prawa w VAT.
Organ podatkowy może oszacować podstawę opodatkowania w VAT na podstawie faktur wystawionych na podatnika z tytułu dostaw wykonanych dla niego, gdy ten nie ewidencjonował zakupów i sprzedaży.