Jest dopuszczalna procedura postępowania układowego, w ramach którego wierzytelności z tytułu VAT wobec Skarbu Państwa zostaną zaspokojone tylko w części.
Można umorzyć zobowiązania VAT w ramach postępowania układowego/upadłościowego, jeżeli takie postępowanie spełnia określone warunki.