Jeżeli spółka uiszcza określoną opłatę publicznoprawną dla gminy za korzystanie z rur, a następnie przerzucą tą opłatę na kolejny podmiot korzystający z tych rur, to taki przerzucony koszt powinien być wliczany do podstawy opodatkowania usługi tej spółki świadczonej dla tego kolejnego podmiotu.
Jeżeli nabywca nieruchomości ponosi za sprzedawcę koszty wpisu do księgi wieczystej, to wówczas nabywa usługę we własnym imieniu na rzecz sprzedawcy, a zatem świadczy mu usługę “na zasadzie refakturowania”.