Spółka amerykańska wykonuje usługi dla swojego oddziału w Szwecji, który wchodzi w skład grupy VAT. Taka usługa jest uznawana dla celów VAT za świadczoną pomiędzy spółką amerykańską a grupą VAT, a grupa VAT jest zobowiązana do rozliczenia VAT jako nabywca.
Czy jednostka organizacyjna gminy (jednostka budżetowa) to odrębny od gminy podmiot (podatnik) VAT?
Przedsięwzięcia gospodarcze ściśle powiązane, prowadzone przez jedną rodzinę pod jedną marką, ale w formie kilku spółek cywilnych powinny być traktowane co do zasady tak, że te spółki cywilne są odrębnymi podatnikami VAT.
Takie wspólne przedsięwzięcie może w pewnych okolicznościach wykluczyć możliwość stosowania systemu ryczałtowego dla rolników.
Niezgodny z Dyrektywą VAT jest przepis, który umożliwia zwolnienie usług niezależnej grupy osób świadczonych dla jej członków z tego tylko powodu, że maksymalnie 30% obrotów członka jest zwolnione z VAT.
Nie można odmówić odliczenia tylko z tego powodu, że umowa została zawarta przez spółkę, a przy jej wykonywaniu posługiwano się danymi podatkowymi oddziału. Oddział nie jest odrębnym podmiotem dla celów VAT.