Są zgodne z VATD takie przepisy, które ustanawiają komornika sądowego płatnikiem podatku VAT odpowiedzialnego za obliczenie, pobranie i wpłatę podatku VAT do urzędu skarbowego z tytułu dostawy towarów wykonywanej przez inny podmiot.