Jeżeli organ podatkowy w decyzji uznał, że dostawca jest zobowiązany do zapłaty VAT, to nie może zakazać dostawcy wystawienia faktury korygującej, która umożliwia przerzucenie tego podatku na nabywcę.