Udostępnianie pielęgniarzy do instytucji opiekuńczych przez agencję pracy tymczasowej nie jest świadczeniem zwolnionym z VAT jako świadczenie usług związanych z opieką i pomocą społeczną dokonywane przez podmioty o charakterze społecznym.
Usługi adwokatów nie są zwolnione z VAT. Nie zmienia tego wniosku fakt, że odliczyć podatek VAT od usług adwokackich mogą wyłącznie przedsiębiorcy.
Wynajmowanie lokali mieszkalnych dla osób starszych wraz z pewnymi innymi usługami w ramach określonego reżimu danego państwa członkowskiego zasadniczo korzysta ze zwolnienia jako usługi ściśle związane z pomocą społeczną. Wiele jednak w tym zakresie zależy od uznania danego państwa członkowskiego.