Jeżeli podatnik odliczył podatek VAT wykazany na fakturze, a transakcja powinna być objęta odwrotnym obciążeniem, to nie ma od prawa do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe mogą przeprowadzić ponowną kontrolę i żądać zwrotu uprzednio zwróconego podatnikowi podatku.
Dla celów stosowania odwrotnego obciążenia sztabki zawierające złoto, będące stopem różnych metali i przedmiotów, są objęte kategorią złota z art. 198.2 VATD (jako złoto w postaci surowca lub półproduktu), co nie wyklucza, że są objęte również kategorią z art. 199.1.d VATD (jako złom lub odpady metalowe).
Jeżeli transakcja podlega odwrotnemu obciążeniu, to nabywca nie może odliczyć podatku naliczonego wykazanego błędnie na fakturze. Może jednak dochodzić od organów podatkowych zwrotu nienależnie zapłaconego VAT dostawcy, jeżeli odzyskanie go od dostawcy okaże się nadmiernie utrudnione. Sankcja za odliczenie w takiej sytuacji jest nieproporcjonalna.
Podatnik zwolniony z VAT (podmiotowo, poniżej progu) nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego – również gdy nabywa on usługi rozliczane na zasadzie reverse charge, które służą usługom świadczonym poza granicami tego kraju.
Nie jest dopuszczalne pytanie do Trybunału o to, czy dopuszczalne są formalne warunki odwrotnego obciążenia, gdy odwrotne obciążenie w ogóle nie może być wprowadzone do porządku krajowego do danych dostaw.
Jeżeli podatnik otrzymał fakturę z wykazanym podatkiem VAT, a transakcja powinna podlegać odwrotnemu obciążeniu, to wówczas nie ma on prawa do odliczenia podatku z takiej faktury. Może jednak w szczególnych okolicznościach ubiegać się o zwrot podatku bezpośrednio od organów podatkowych.
Węgry nie mogły wprowadzić odwrotnego obciążenia od 1.1.2015 r. na oddelegowanie personelu skoro upoważniająca do tego decyzja wykonawcza Rady została notyfikowana 12 miesięcy później.