Art. 5.7.a VI Dyrektywy znajduje zastosowanie do budynku gminy wybudowanego na jej gruncie, która będzie go wykorzystywać w 6% do działalności w charakterze podatnika.
Jeżeli podatnik dokonuje inwestycji w gminnej przepompowni, która w części jest niezbędna do prowadzenia jego działalności gospodarczej, a w części służy gminie, to wówczas odliczenie VAT jest częściowe.