Spółka amerykańska wykonuje usługi dla swojego oddziału w Szwecji, który wchodzi w skład grupy VAT. Taka usługa jest uznawana dla celów VAT za świadczoną pomiędzy spółką amerykańską a grupą VAT, a grupa VAT jest zobowiązana do rozliczenia VAT jako nabywca.
Jeżeli spółka ma centralę w jednym państwie, a oddział w drugim państwie, to zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów oddziału zależy od tego, której jednostce służą te zakupy. Jeżeli służą centrali – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży centrali. Jeżeli służą centrali i oddziałowi – należy wziąć pod uwagę proporcję sprzedaży całego podatnika. Przy uwzględnieniu tego, czy podatek taki byłyby w każdym razie odliczalny w państwie zakładu.
Nie można odmówić odliczenia tylko z tego powodu, że umowa została zawarta przez spółkę, a przy jej wykonywaniu posługiwano się danymi podatkowymi oddziału. Oddział nie jest odrębnym podmiotem dla celów VAT.