Jeżeli podatnik rozlicza się na zasadach VAT marża, to dla celów obliczenia kwotowego progu zwolnienia z VAT dla małych przedsiębiorców powinien brać pod całe otrzymane wynagrodzenie (bez VAT), a nie wyłącznie marżę.