Niezgodny z Dyrektywą VAT jest przepis, który umożliwia zwolnienie usług niezależnej grupy osób świadczonych dla jej członków z tego tylko powodu, że maksymalnie 30% obrotów członka jest zwolnione z VAT.
Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób, o którym mowa w art. 132.1.f VATD nie ma zastosowania w sektorze finansowym.
Państwo członkowskie nie może ograniczyć zwolnienia dla niezależnej grupy osób wyłącznie do sektora medycznego.
Jeżeli niezależne grupy osób świadczą usługi dla swoich członków, którzy wykonują działalność ubezpieczeniową, to nie można zwolnić takich usług z VAT.
Świadczenie usług przez niezależnego grupy osób (art. 132.1.f VATD) dla swoich członków są zwolnione nawet jeżeli grupy te świadczą usługi dla podmiotów spoza grupy.