Pozostawanie w gotowości to usługa, która podlega opodatkowaniu i z tytułu której przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jeżeli płatności za nią odnoszą się do okresów rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy powstaje z upływem takich okresów.
Usługa budowlana może być uznana za wykonaną zasadniczo w momencie ich formalnej akceptacji, jeżeli taka akceptacja jest przewidziana umową i od niej zależy ostatecznie wysokość wynagrodzenia.
W przypadku procedury “VAT marża” dla biur podróży obowiązek podatkowy powstaje również w momencie zapłaty zaliczki. W przypadku wpłaty zaliczki, do obliczenia podstawy opodatkowania należy wziąć pod uwagę szacowane koszty organizacji przyszłej konkretnej podróży. Nie trzeba zatem czekać z rozpoznaniem tych kosztów do momenty ich finalnego poniesienia. Tak obliczona podstawa opodatkowania powinna być później skorygowana.
Gdy spółka-agent doprowadza do zawarcia umowy transferu piłkarza, a wynagrodzenie za tą usługę pośrednictwa należne jest przez kilka kolejnych lat pod warunkiem, że piłkarz pozostaje w klubie piłkarskim, to obowiązek podatkowy powstaje “stopniowo” przez kilka kolejnych lat – tj. z upływem okresów, do których odnoszą się płatności.